Miljø

K. Balling-Engelsen A/S producerer og leverer kvalitetspro-
dukter til øget komfort.

Det er virksomhedens politik, at aktiviteterne skal foregå med mindst mulig påvirkning af det omgivende miljø ved at træffe alle nødvendige foranstaltninger til at minimere miljøbelastningen. Som minimum skal vi leve op til myndighedernes krav og forskrifter.

Allerede i 1986 udformede virksomheden en miljø- & sikkerhedspolitik, og i 1992 opnåede K. Balling-Engelsen A/S den første miljøgodkendelse.