Specialtyper

Omfatter de såkaldte ”hypersoft” typer (HY-), typer til tekniske anvendelser samt biocid-udrustede typer. Se de enkelte datablade.